Bihter Mutlu Gencer

Uzman Psikolog, Psikoterapist

1991 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesini bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisans eğitimini, Amerika'da California State Üniversitesi'nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans eğitimi sırasında araştırma asistanlığı yaptı, üniversite kliniğinde gelişimsel problemi olan çocuklarla çalıştı.

Sonra İstanbul'da özel bir danışmanlık merkezinde çeşitli gelişimsel ve öğrenme güçlüğü olan çocuklarla çalıştı. Daha sonra bir süre İtalya'da çalışmalarına devam etti. Torino Üniversitesi'nde Konuşma Terapisi bölümünde misafir öğrenci olarak derslere katıldı. Mondovi'de bir hastanenin Çocuk Psikiyatrisi Bölümünde çalıştı. Burada bir bilimsel araştırmada ve hizmetiçi eğitimlerde görev aldı; çocuk ve aile terapisi uygulamalarını takip etti.

Eylül 2008'den bu yana İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapiler Derneği tarafından yürütülen, uluslararası geçerliliği olan, Psikanalitik Yönelimli Çocuk ve Ergen Terapisi Formasyonuna devam etmektedir. Bireysel psikanalizini tamamlamıştır. Klinik alanda psikanalitik yönelimli çocuk ve ergen terapisi, bebek psikolojisi, aile terapisi eğitimleri alan Bihter Gencer, halen kurucusu olduğu ELELE Çocuk Genç ve Yetişkin Psikolojik Danışma Merkezi'nde çalışmalarını sürdürmektedir.

* Çalışma Alanları ve Uyguladığı terapi yöntemleri:

Çocuk ve ergenlerde depresyon, korkular, kaygılar, öfke, içe kapanıklık, çekingenlik, uyum ve davranış problemleri, özgüven sıkıntıları, hiperaktivite, dikkat dağınıklığı, selektif mutizm, sınav kaygıları, gibi çeşitli problem alanlarında psikanalitik psikoterapi çalışmaları uygular. Gerektiğinde Rorscach, CAT, TAT gibi projektif testler kullanır. Ayrıca anne baba adayları ile çalışır.

SİMGE TABAKOĞLU

Uzm. Klinik Psikolog, Psikoterapist, IPA Psikanalist Adayı

Bogaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden lisans, İstanbul Üniversitesi Klinik Psikoloji programından yüksek lisans derecelerini aldı. Lisans eğitiminin ardından, gönüllü çalışmacı olarak 1 yıl boyunca İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikososyal Travma Birimi'nde travma, yas ve yeme bozuklukları gruplarına ve süpervizyonarına katıldı, çeşitli projelerde görev aldı. Özel Avcılar Hospital' da çeşitli hasta gruplarıyla klinik psikolog olarak 2 yıl çalıştı. Ardından 7 yıl boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Gündüz Hastanesi ve Rehabilitasyon Birimi'nde klinik psikolog olarak psikotik hastalarla bireysel rehabilitasyon süreçlerini ve grup terapilerini yürüttü. 12 yıldır özel danışmanlık merkezlerinde ergen, yetişkin ve aile-çiftlerle psikoterapi pratiğini sürdürüyor.

Bu süreç içerisinde psikodrama ve grup terapileri, projektif testler, sağlık psikolojisi eğitimlerini süpervizyon eşliğinde aldı.

Eylul 2012 den beri IPA Psikanaliz Formasyonu’na Istanbul Psikanaliz Derneği çatısı altında devam ediyor.

Uluslararası Psikanalitik Çalışmalar Örgütü (IPSO), İstanbul Psikanaliz Derneği, Türk Psikologlar Derneği üyesidir.