Bireysel Psikoterapi Nedir?

Bireyler zaman zaman kaygı, boşluk ve anlamsızlık hissi, üzüntü, mutsuzluk, çaresizlik, güvensizlik duygularına kapılabilirler, sosyal ilişki kurmada zorluk çekebilirler, cinsel sorunlar yaşayabilirler, duygularında aşırı değişkenlik olabilir, kayıp ve yas yaşantıları, yeme ve uyku bozuklukları, korkular, takıntılar ve bedensel rahatsızlıklar gibi, gündelik yaşantılarını sekteye uğratacak derecede yoğunlaşmış bir sıkıntı içine düşebilirler. Psikoterapi, bu sıkıntıları ve onlara yol açan ruhsal süreçleri anlamak için, danışan ve terapistin birlikte yürüttüğü bir anlamlandırma sürecidir. Bu süreç içinde kişi, terapist ile ilişkisi üzerinden aynada kendine bakar gibidir; bu yolla kendi kişisel hikayesinin üzerinden geçer, kendini daha iyi anlama ve yaşam zorlukları ile başa çıkabilmesini sağlayacak yeni yollar bulma merakı içinde olur. Seanslar genellikle haftada bir veya iki kez, 45 dakika, yüzyüze gerçekleşir, seans odasında konuşulanların oda dışına çıkmaması, yani gizlilik esastır.

Aile Terapisi nedir?

Aile terapisi, aile içi çatışmaları önlemek, problemlerin anlaşılmasında yardımcı olmak, ve sorunlara yapıcı çözüm üretmek amacı ile, tercihen tüm ailenin katılımı ile gerçekleşen bir tür psikoterapidir.

Aile terapisindeki hedef, ailenin ya da aile içerisindeki bireylerin birbirleri arasındaki iletişim ve etkileşimi daha iyi anlamasını sağlamak, ve problem tanımı ve çözümünde gerekli becerileri kazandırabilmek olarak özetlenebilir.

Aile terapisinde uzman, aile üyelerinin birbirleriyle olan iletişimini ve ilişkilerini onarmak ve iyileştirmek amacı ile yapıcı çözümler bulunmasına yardımcı olur. Terapide asla tek bir bireye problemin kaynağı ya da sorun yaratan kişi olarak bakılmaz. Aile içi problemler, aile bireylerinin iletişim çatışmaları olarak görülür ve tüm aile problemin onarılmasında sorumluluk üstlenir. Önemli olan ailenin tümünün terapiye aktif katılımıdır.

Terapi, alanında uzman bir klinik psikolog tarafından, tercihen tüm aile bireylerinin katılımıyla genelde haftada bir seans olarak gerçekleşir. Seansların süresi 45 dakikadır.

Çift Terapisi / Evlilik terapisi nedir?

Çift Terapisi, birbirleriyle ilişkide olan bireylerin aralarındaki anlaşmazlığı çözümlemek ve ilişki kalitesini iyileştirmek amacı ile yapılan psikoterapidir. Tarafların evli olması durumunda çift terapisine evlilik terapisi de denir.

Evli çiftler zaman zaman evliliklerinde yolunda gitmeyen birşeyler olduğunu hissedebilirler. Bazen evliliklerde anlaşmazlığa sebep olan problem ortadadır, bazen ise çiftler problemin ne olduğunu dahi çözemeyebilirler. Kimi zaman ise çiftler, evli hayatlarını geliştirmek ve aralarındaki ilişkinin kalitesini arttırmak amacı ile de çift terapisine ihtiyaç duyabilirler.

Bireysel terapinin evlilikle ilgili sorunları ortadan kaldıramadığı durumlarda, ya da problemlerin başlangıcının evlilikle doğrudan ilgili olduğu durumlarda çift terapisine ihtiyaç duyulur. Terapi sürecinde terapistin amacı, çiftlerin birbirleri ve kendileriyle ilişkilerini anlama ve anlamlandırmaya yardımcı olmak, ve tarafların sağlıklı iletişim kurabilmesini sağlamaktır.

Terapi, alanında uzman bir klinik psikolog tarafından, eşlerin ikisinin de eşit katılımıyla genelde haftada bir seans olarak gerçekleşir. Seansların süresi 45 dakikadır.