Ailelerimiz merkezimize başvurduklarında öncelikle ilk görüşme seansına çağırılırlar. Bu görüşmede ailenin başvurma nedenleri, çocuğun gelişim öyküsü, aile içi ve dışı ilişkilerle ilgili kapsamlı bilgiler edinilir. Daha sonraki seansta problemin doğasına ve çocuğun/gencin yaşına göre bir değerlendirme yapılır. Aile eğer duygusal bir problem nedeniyle başvurduysa çeşitli psikolojik testlerle çocuğun iç dünyası ve aile ilişkileriyle ilgili bir değerlendirme yapılır. Eğer okul başarısızlığı veya dikkat güçlükleriyle ilgili bir problem yaşanıyorsa psiko-eğitimsel bir değerlendirme yapılır. Gelişimsel bir problem sözkonusu ise çeşitli gelişimsel testler yapılır. Bu değerlendirmeler terapi programını planlamak üzere bizlere yol gösterir. Daha sonra değerlendirme sonuçları aileyle paylaşılarak müdahale planı anlatılır ve terapi sürecine geçilir. Haftada bir veya duruma göre iki kez olmak koşuluyla çocuk ve aile görüşmelerine devam edilir.

Aile Danışmanlığı: Bazen ailelerin çocuklarıyla ilgili bazı konularda spesifik soruları olur ve kısa bir danışmanlığa ihtiyaçlrı olabilir. Böyle durumlarda bir veya birkaç kısa süreli aile danışmanlığı seansları yapılır.

Normal Gelişim Danışmanlığı: Çoğunlukla hamilelik sırasında anne-baba adaylarına ya da bebeğin ilk aylarında verdiğimiz bir danışmanlıktır. Bu danışmanlık seanslarında. fiziksel ve psikolojik çocuk gelişim evreleri, annelik-babalık becerileri konularında danışmanlık verilir. Uyku, beslenme gibi meselelerin psikolojisi konusu konuşulur. Ayrıca bebeğin gelişimi gelişim testleriyle değerlendirilir.

Oyun Terapisi: Çocuğun oyun terapisi konusunda uzman bir terapistle oyun odasında oyun oynaması ve bu oyunun iyileştirici etkisiyle tedavi edilmesi sürecidir. Çocuk oyun odasında kendi iç çatışmasına göre oyun oynar. Terapist çocukla oyun oynarken çocuğun oyununu yorumlar.

Dikkat ve Öğrenme alanlarında yapılan çalışmalar şu şekildedir: Dikkat ve odaklanma mekanizmaları beyinde bir orkestra şefi gibi çalışır. Çocuğun zeka kapasitesi ne kadar yüksek olursa olsun “şef” işleri iyi idare edemez ise zihnin diğer öğrenmeyle ilgili mekanizmaları da işlerini yapamaz veya yapmıyormuş gibi görünür. Bu da okulda yetersizliği ve mutsuzluğu getirir.

Özel Öğrenme Güçlüğü ise gelişimsel nörolojik bir problemdir. Basitçe anlatmak gerekirse beynin çalışma sisteminde bir farklılığın bulunmasıdır. Öğrenme güçlüğüne sahip kişiler normal veya normalüstü zihinsel kapasiteye sahip oldukları halde bazı öğrenme alanlarında yaşadığı güçlükler nedeniyle bu tanıyı almaktadırlar.