ELELE'de ilk görüşme telefonda yapılır. Bu kısa görüşme sırasında problemin kısa tanımı, ve çalışma sistemi hakkında kısa bilgi verilir. Danışan, baş vurusuyla ilgili konunun uzmanına yönlendirilir ve randevusu verilir.

Ailelerimiz merkezimize başvurduklarında öncelikle ilk görüşme seansına çağırılırlar. Bu görüşmede ailenin başvurma nedenleri, çocuğun gelişim öyküsü, aile içi ve dışı ilişkilerle ilgili kapsamlı bilgiler edinilir. Daha sonraki seansta problemin doğasına ve çocuğun/gencin yaşına göre bir değerlendirme yapılır. Aile eğer duygusal bir problem nedeniyle başvurduysa çeşitli psikolojik testlerle çocuğun iç dünyası ve aile ilişkileriyle ilgili bir değerlendirme yapılır. Eğer okul başarısızlığı veya dikkat güçlükleriyle ilgili bir problem yaşanıyorsa psiko-eğitimsel bir değerlendirme yapılır. Gelişimsel bir problem sözkonusu ise çeşitli gelişimsel testler yapılır. Bu değerlendirmeler terapi programını planlamak üzere bizlere yol gösterir. Daha sonra değerlendirme sonuçları aileyle paylaşılarak müdahale planı anlatılır ve terapi sürecine geçilir. Haftada bir veya duruma göre iki kez olmak koşuluyla çocuk ve aile görüşmelerine devam edilir. Seansların süresi 45 dakikadır.